PT & Gruppträning

Träna med Robert eller i någon av våra träningsgrupper

Utveckla din träning

Personlig träning

Flera pass för bäst resultat

Jag rekommenderar att planera ett upplägg för att optimera din träning.

Hos dig eller mig

Vi kan anpassa träningen antingen på gym idrottsplats eller hemma hos dig.

Detta kan vi göra för er

kronBee erbjuder specifik träning för att förebygga och hantera smärta, spänningar och stress på ett effektivt och självhjälpande sätt. Både otränade och tränade personer, oavsett ålder eller fysisk förmåga, får ut lika mycket av konceptet som syftar till att stärka kroppen på ett djupgående plan.

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro

kronBees målbild är att genom ökad kunskap och aktivering förbättra motivationen och hälsan bland de anställda. Syftet är att sänka sjukfrånvaron och höja effektiviteten på lång sikt.
Närvaro höjer effektiviteten, drar ner på kostnader och ökar intäkter för företaget. En reducerad sjukfrånvaro gör att våra insatser över tid betalar sig själva i form av motiverade, friska och målinriktade medarbetare.

Passar alla, oavsett nivå

Många klassiska friskvårdsupplägg har svårt att få genomslagskraft, främst för att det blir för hög nivå och för stora trösklar för de som inte gillar träning. kronBees koncept ger omvänd effekt. De som behöver hjälpen som mest är i fokus, samtidigt som de som gillar träning får ut lika mycket av innehållet.

• Alla kan genomföra träningen på sin nivå
• Vältränad eller otränad, alla får ut lika mycket av den här träningen
• Du kan ha dina arbetskläder på dig
• Träningen kan genomföras nästan varsomhelst
• Du rör dig på en liten yta
• Du jobbar med core, specifik rörlighet och stabiliserande träning
• Du använder enbart din kropp som redskap

Verktyg i vardagen

Det går att hantera smärta, spänningar och stress från och till i större eller mindre utsträckning på egen hand.
Träningsupplägget i kronBee friskvårdskoncept syftar till att stärka kroppen på ett djupgående plan för att minska smärta och risken att bli sjuk samt tiden man är det. På kort och lång sikt, för alla anställda i företaget.
Konceptet innehåller också en digital plattform med övningar, tester, statistik, workshops och utbildning.
Där kan vi tillsammans mäta effekten av det jobb vi utför och få fram vad det ger ert företag i ren förtjänst.

Ettårigt upplägg

Upplägget sträcker sig över minst ett år och är en kombination av fysiska träffar digital kunskap och uppföljning. Målet är att successivt skapa en fysisk beteendeförändring och nya vanor i vardagen.
Den digitala plattformen är enkel för personalen att använda direkt i mobilen och innehåller övningar och kunskap kring kroppslig balans. Dessutom ingår återkommande fysiska insatser i form av tester, workshops, en föreläsning.
Tillsammans med att vi utbildar hälsoambassadörer på företaget ger det rätt förutsättningar till att skapa en långsiktig och hållbar effekt på ert företag.

Träna i grupp och ha kul

Gruppträning

Olika typer av gruppträningar

Vi kan träna allt möjligt.

Anpassade nivåer

Allt från soffpotatisar till elit.

Träningsresor

Nu är anmälan öppen till vinterns träningsläger på Teneriffa! Om du gillar att träna och tävla i friidrott på motionärs eller masters nivå så är detta resan för dig. Nivån skiftar från satsande veteranfriidrottare till motionärer som vill utveckla sin träning. Men en sak är säkert, vi har väldigt kul ihop och vi tränar mycket…
Har du några frågor så kan du alltid höra av dig till mig eller Mattias Sunneborn om träningsdelen och programmet eller Robert Hallin på Linné Travels om resan

Vad gör vi på resan

Lite text

Information och priser

Lite information