För företag

Träning för alla på en bred och givande nivå samt personlig utveckling i form av ett bättre beteende kopplat till hälsa och välmående.

Träning på jobbet

Alltid tillgängligt – på datorn eller mobil

Två eller tre minuter räcker

Många övningar går att göra vid skrivbordet eller din arbetsyta på ett par minuter.

Enkla övningar

Alla kan göra alla övningar utan varken redskap eller förkunskaper.

Detta kan vi göra för er

kronBee erbjuder specifik träning för att förebygga och hantera smärta, spänningar och stress på ett effektivt och självhjälpande sätt. Både otränade och tränade personer, oavsett ålder eller fysisk förmåga, får ut lika mycket av konceptet som syftar till att stärka kroppen på ett djupgående plan.

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro

kronBees målbild är att genom ökad kunskap och aktivering förbättra motivationen och hälsan bland de anställda. Syftet är att sänka sjukfrånvaron och höja effektiviteten på lång sikt.
Närvaro höjer effektiviteten, drar ner på kostnader och ökar intäkter för företaget. En reducerad sjukfrånvaro gör att våra insatser över tid betalar sig själva i form av motiverade, friska och målinriktade medarbetare.

Passar alla, oavsett nivå

Många klassiska friskvårdsupplägg har svårt att få genomslagskraft, främst för att det blir för hög nivå och för stora trösklar för de som inte gillar träning. kronBees koncept ger omvänd effekt. De som behöver hjälpen som mest är i fokus, samtidigt som de som gillar träning får ut lika mycket av innehållet.

• Alla kan genomföra träningen på sin nivå
• Vältränad eller otränad, alla får ut lika mycket av den här träningen
• Du kan ha dina arbetskläder på dig
• Träningen kan genomföras nästan varsomhelst
• Du rör dig på en liten yta
• Du jobbar med core, specifik rörlighet och stabiliserande träning
• Du använder enbart din kropp som redskap

Verktyg i vardagen

Det går att hantera smärta, spänningar och stress från och till i större eller mindre utsträckning på egen hand.
Träningsupplägget i kronBee friskvårdskoncept syftar till att stärka kroppen på ett djupgående plan för att minska smärta och risken att bli sjuk samt tiden man är det. På kort och lång sikt, för alla anställda i företaget.
Konceptet innehåller också en digital plattform med övningar, tester, statistik, workshops och utbildning.
Där kan vi tillsammans mäta effekten av det jobb vi utför och få fram vad det ger ert företag i ren förtjänst.

Ettårigt upplägg

Upplägget sträcker sig över minst ett år och är en kombination av fysiska träffar digital kunskap och uppföljning. Målet är att successivt skapa en fysisk beteendeförändring och nya vanor i vardagen.
Den digitala plattformen är enkel för personalen att använda direkt i mobilen och innehåller övningar och kunskap kring kroppslig balans. Dessutom ingår återkommande fysiska insatser i form av tester, workshops, en föreläsning.
Tillsammans med att vi utbildar hälsoambassadörer på företaget ger det rätt förutsättningar till att skapa en långsiktig och hållbar effekt på ert företag.

kronBee app

Träna när du hinner – snabbt och effektivt

Lätt tillgång till materialet

Du ser alla övningar och instruktioner direkt i din mobil.

Lär dig mer och bygg kunskap

Du hittar även artiklar och annat intressant om du har lite tid över.

Övningar

I kronBee-portalen har vi samlat övningar som är lätta att applicera i vardagen och som alla kan genomföra. De är lika utmanande för den tränade som den otränade.

Filmerna är pedagogiska, tydliga, korta och koncisa. Det finns även fyra definitionsfilmer som förklarar de fyra viktigaste
grundpelarna för att skapa kroppslig balans: buktryck, atletisk hållning, 3D-funktion och skulderaktivering.

Program

I kronBee-portalen har vi samlat övningar som är lätta att applicera i vardagen och som alla kan genomföra. De är lika utmanande för den tränade som den otränade.

Filmerna är pedagogiska, tydliga, korta och koncisa. Det finns även fyra definitionsfilmer som förklarar de fyra viktigaste
grundpelarna för att skapa kroppslig balans: buktryck, atletisk hållning, 3D-funktion och skulderaktivering.

Workshops

I portalens fyra workshops ges en djupare förståelse för kronBee-konceptets olika delar.

Steg 1: Grundläggande förståelse för konceptet.
Steg 2: Sätter fokus på corepartiet.
Steg 3: Beskriver konceptet utifrån rörelser i vardagen.
Steg 4: Hur man kan använda alla de andra stegen för att skapa en bra helhet i träningen.