För företag

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro

EFFEKTIV FRISKVÅRD – EN INVESTERING SOM BETALAR SIG

kronBee sticker ut på den svenska friskvårdsmarknaden då vårt syfte är att skapa effektivitet och lönsamhet i en yta som i många fall är en minuspost för många företag. kronBees målbild är att genom ökad kunskap och aktivering förbättra motivationen och hälsan bland de anställda.

Närvaro höjer effektiviteten, drar ner på kostnader och ökar intäkter för företaget. En reducerad sjukfrånvaro gör att våra insatser över tid betalar sig själva i form av motiverade, friska och målinriktade medarbetare. Vi erbjuder ett livsstilskoncept med vinsten att vi attraherar stora delar av en organisation på ett effektivt sätt där vi har fått goda resultat i tidigare jobb.

Se film som beskriver konceptet

Konceptet är skapat utifrån de parametrar som gjorde Robert till en framgångsrik häcklöpare men innehållet är riktat mot den vanliga medarbetaren där vi har fokus på att utveckla organisationen.

Se film som beskriver tjänsten

Här får du reda på hur själva tjänsten ser ut och vilka ekonomiska/arbetsmiljö vinster konceptet kan ge för ert företag.

Friskvård ur ett businessperspektiv

Upplägget vid ett förändringsarbete – steg för steg.

Å här får du alla anledningar du behöver för att vilja jobba med oss!

Läs vad upplägget innebär (PDF)

STYRKOR MED KRONBEEKONCEPTET FÖR ERT FÖRETAG

01.

Verktyg

KronBee ger medarbetaren verktyg att förebygga och ta hand om smärta, spänningar samt stress.

02.

Effektivisera

KronBee har målet att sänka sjukfrånvaron och skapa ett bättre välmående samt effektivitet i organisationen.

03.

Öka aktiviteten

KronBee erbjuder ett livsstilskoncept där vi attraherar och får igång de som inte är aktiva i vardagen på ett effektivt sätt.

04.

Mätbara resultat

KronBee jobbar med riktade satsningar där vi mäter utvecklingen för ett optimalt resultat.

05.

Skapa inspiration

Vi erbjuder även punktinsatser som passar bra i en hälsoutmaning eller kickoff. Fokus ligger på inspiration och motivation.

Konceptet är ett bra komplement till företagshälsovården där kronBee har mer fokus på det förebyggande arbetet med hela organisationen.

Medarbetarna får verktyg till att ändra sitt hälsobeteende som gör det möjligt att få ett långsiktigt resultat av det arbete vi genomför. Här använder Robert sig bl.a. av sina egna mentala strategier från sin långa och framgångsrika karriär för att nå resultat.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det en stor skillnad mellan att förebygga och ta hand om en redan uppkommen situation. Vi jobbar givetvis också med att ta hand om redan uppkomna problem men kronBee erbjuder ett större perspektiv med mycket mer närvaro.

TRÄNINGEN PASSAR ALLA OAVSETT NIVÅ

Ett livsstilskoncept med fokus på att skapa livskvalité.

Det går att hantera smärta, spänningar och stress på egen hand.
Träningsupplägget i kronBees friskvårdskoncept syftar till att stärka kroppen på ett djupgående plan för att minska smärta, spänningar och stress och risken att bli sjuk samt tiden man är det.

Många klassiska friskvårdsupplägg har svårt att få genomslagskraft, främst för att det blir för hög nivå och för stora trösklar för de som inte gillar träning. kronBees koncept ger omvänd effekt. De som behöver hjälpen som mest är i fokus, samtidigt som de som gillar träning får ut lika mycket av innehållet.

Den fysiska delen av kronBee konceptet – ett innovativt nytänk på tränings- och friskvårdsmarknaden!

 • Alla kan genomföra träningen på sin nivå
 • Vältränad eller otränad, alla får ut lika mycket av den här träningen
 • Du kan ha dina arbetskläder på dig
 • Träningen kan genomföras nästan varsomhelst
 • Du rör dig på en liten yta
 • Du jobbar med core, specifik rörlighet och stabiliserande träning
 • Du använder enbart din kropp som redskap

Tänk om du kan ändra ditt instinktiva rörelsemönster så att du naturligt belastar kroppen minimalt i vardagen.

Kort sammanfattat så går vi direkt till källan gällande våra kroppsliga problem och stärker upp dessa. Vi tydliggör kroppens svaga länkar och jobbar i dom där effekten blir att du får en bättre grundläggande kroppslig balans. Kort och gott kan man säga att du förändrar det instinktiva rörelsemönstret till det bättre.

UPPLÄGG

Upplägget sträcker sig från 3 månader till ett år eller längre och är en kombination av fysiska träffar, digital kunskap, tester och uppföljning. Målet är att successivt skapa en fysisk beteendeförändring och nya vanor i vardagen.

HÄLSOAMBASSADÖRER

Vi kan utbilda hälsoambassadörer på företaget i kronBeekonceptets träningslära som ger rätt förutsättningar till att skapa en långsiktig och hållbar effekt på ert företag.

DIGITAL PLATTFORM

Konceptet innehåller också en digital plattform med övningar, tester, statistik, föreläsningar, workshops och utbildning. Där kan vi tillsammans mäta effekten av det jobb vi utför och få fram vad det ger ert företag i ren förtjänst. Du får en tydlig genomgång av tekniken med lättförståeliga videos. Det finns alternativ för alla nivåer och språket är icke stigmatiserande för att inte sätta gränser i folks inställning.

FRÅN SJUKFRÅNVARO TILL FRISKNÄRVARO

kronBees målbild är att genom ökad kunskap och aktivering förbättra motivationen och hälsan bland de anställda. Syftet är att sänka sjukfrånvaron och höja effektiviteten på lång sikt.

Referensexempel

Resultat – SSAB Arendal (riktat friskvårdsarbete under 3 månader).

 • Upplevt välbefinnande 20% ökning.
 • Upplevd fysisk status 22% ökning.
 • En genomgående mindre upplevd smärta i gruppen efter testtillfälle 2.
 • 43% av de som upplevde mycket smärta i starten av projektet blev smärtfria (3 av 7 personer).
 • En genomgående bättre funktion i nacke, axlar och skuldror samt en klart bättre ryggfunktion vid testtillfälle 2.
 • Lägre sammantaget BMI vid slutet av projektet samt att gruppen hade växt med 2 cm till testtillfälle 2. Detta pga. att de hade en bättre hållning!
 • Upplevt samarbete med Robert 8.71 på en 10 skala.

FÖRUTSÄTTNINGAR

”För att skapa verklig förändring krävs stort engagemang från ledning och mellanchefer”.

I en studie kring träning och effektivitet på arbetet vid Odense och Stockholms universitet framkom bland annat följande:

“Helhjärtat engagemang behövs för att lyckas med en satsning. Gällande arbetstidsförlagd träning räcker det inte med att anställa en träningsinstruktör. Det behövs strukturerad projektledning och implementering av en sådan kulturförändring och någon som ansvarar för den. Medarbetare som utses till hälsoambassadörer ger positiv effekt, men det krävs ett genomgående engagemang från ledning och mellanchefer om verklig förändring ska till.”

Målet är att nå alla anställda

Den största utmaningen är att få de inaktiva att ta aktiva positiva hälsoval. För att skapa önskat resultat krävs både goda förutsättningar och långsiktighet.

 • Ledningen är med på tåget och stöttar satsningen fullt ut.
 • Ni lämnar ansvaret över friskvården i våra händer
  under minst ett år.
 • Personalen får förutsättningar att använda friskvårdspaketet fullt ut, med fördel på arbetstid.
 • Vi finns närvarande hos er vid ett antal tillfällen under perioden vi samarbetar.
 • Vi utser hälsoambassadörer som inspirerar övriga då vi inte är på plats.
 • Vi följer upp och styr satsningen utifrån organisationens situation.
 • Vi fokuserar på en sak i taget och tar oss successivt mot målet tillsammans.

Om dessa punkter uppfylls kan vinningarna bli stora och ni kan sänka sjukfrånvaron och höja frisknärvaron.